स्वामी विवेकानन्द कॅरिअर मार्गदर्शन योजना

स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना

क्र

नाम
ई-मेल
दूरभाष

मोबाइल

निवास का पता कार्यावंटन
1

डॉ आदित्‍य लूणावत
निदेशक एवं विशेष कर्तव्‍यस्‍थ अधिकारी  
(प्राध्‍यापक)
Email: 
Ph(O) 0755-2550064
Ph(R) 0755-
Mob- 9425047556

  कॅरियर मार्गदर्शन योजना, कौशल विकास,  स्‍पोकन ट्युटोरियल प्रोग्राम
2 डॉ अनिला मित्रा
उप निदेशक (सह प्राध्‍यापक)
Email: 
Ph(O) 0755-2550064
Ph(R) 0755-
Mob- 9425375574
एच आई डी डी/13 ग्रीन मेडोज अरेरा हिल्‍स भोपाल कॅरियर मार्गदर्शन योजना
3 श्री शैलेन्‍द्र जैन
विशेष कर्तव्‍यस्‍थ अधिकारी
(राज्‍य विश्‍विद्यालय सेवा)
Email: 
Ph(O) 0755-2550064
Ph(R) 0755-
Mob- 9425336934
पी ई 3 बरकतउल्‍ला विश्‍वविद्यालय परिसर भोपाल कॅरियर मार्गदर्शन योजना